Ny webside? Dette bør du tenke på før du bestiller

25. desember 2022

Hva koster en webside? Hvor høyt er et hus? Hvor mye veier en fisk? For å kunne få et reelt prisestimat er det lurt å stille forberedt.

webside

Det kan være vanskelig å vite hvordan man bør gå frem når man skal bestille en ny webside. Under gir vi deg noen tips om hvordan du kan gjøre et godt forarbeid, slik at du få mest mulig ut av ditt første møte med en webutvikler.

Dersom det er første gang du skal skaffe deg en webside, vil det lønne seg å bruke litt tid på en kravspesifikasjon. Det vil gjøre den første samtalen med en webutvikler langt mer produktiv. I tillegg vil prisestimatet bli mer korrekt.

Hva er en kravspesifikasjon?

En kravspesifikasjon forteller webutvikleren hva som er målet med websiden, inkludert budsjett, fremdriftsplan osv. Det er dette dokumentet som setter rammene for prosjektet.

Hva bør du tenke gjennom før du snakker med en webutvikler?

Det kan være lurt å sette opp en sjekkliste som inneholder essensiell informasjon om den ønskede websiden.

I første omgang bør det defineres hva som er grunnen til at du har behov for en ny webside, eller hvorfor du ønsker å videreutvikle en eksisterende webside. Du sitter allerede på mye innsikt som webutvikleren vil dra god nytte av for å kunne gi deg et godt tilbud.

Deretter bør du gjøre deg opp noen tanker om hvordan siden skal se ut. Trenger du designmaler til flere ulike deler av siden? Skal løsningen inneholde skjemaer, og skal du sende ut nyhetsbrev? Er det aktuelt med en blogg- eller inspirasjonsdel på siden for å skrive lengre artikler og lage engasjerende innhold? Trenger du en innloggingsportal til «Min side» eller liknende, og hva slags innhold skal i så fall ligge her?

Når du har tenkt gjennom og svart på disse spørsmålene, har du et godt grunnlag for å lage en kravspesifikasjon, som igjen vil gjøre det mulig for leverandøren å komme med et estimat på pris og tidsbruk.

Tenk gjennom budsjett og tidsramme på forhånd

Det finnes mange løsninger og funksjoner som kan bidra til å gjøre akkurat din webløsning optimal. Dersom du oppgir en budsjettramme, kan webutvikleren si noe om hvilken type løsning det er realistisk å få til.

Noen ønsker imidlertid ikke å sende over budsjett før man har mottatt et pristilbud, og det er helt i orden. Om det likevel er mulighet for å kunne gi en omtrentlig pekepinn, blir det lettere for webutvikleren å avgjøre om det er realistisk å gå videre eller ikke. Hos Totalweb AS er minsteprisen vår 25 000 kroner for en ny webside.

Basert på hvor omfattende den endelige kravspesifikasjonen er, kan prosessen ta alt fra noen uker til noen måneder. Gjennomsnittlig leveringstid hos Totalweb AS er seks uker. Det går også fint om du ikke har noen ønsket tidsramme for prosjektet. Dersom du allerede har gjort deg opp noen tanker om at den nye websiden skal lanseres i forbindelse med for eksempel en jule- eller sommerfest, er dette informasjon som er nyttig å vite for webutvikleren. Vi vil uansett sette en dato for lansering sammen med deg.

Struktur og innhold

Et annet viktig element er strukturen og innholdet på websiden, noe som ofte er en tidkrevende del av prosessen.

Struktur og hierarki må settes tidlig, da både design og utvikling bygges ut ifra dette. Ofte vil du, sammen med webutvikleren, sette opp et hierarki av de ulike undersidene til en eksisterende eller ny webside. Allerede i en tidlig fase er det lurt å ha tenkt over hvilke undersider som er viktige, og hvilke som er mindre viktige.

Innhold er det vanskeligste aspektet ved å lage en effektiv webside. Det gjelder å finne ut hva innholdet skal formidle, deretter må dette formuleres det på en god måte, samtidig som SEO og salgskonvertering vektlegges.

Siden websidens innhold kan ødelegge websidens effektivitet (og tidsfristene i prosjektet om det ikke leveres i tide), er det sjelden en god idé at kunden gjør dette selv. Du bør derfor vurdere å la en tekstforfatter skrive teksten. Det koster så klart noen kroner ekstra, men det vil være verdt det i lengden.

Totalweb AS samarbeider med flere dyktige tekstforfattere som står klare til å hjelpe deg.

Skreddersøm kan forenkle arbeidshverdagen din

Vi i Totalweb AS leverer skreddersydde koder, design og funksjonalitet. Med skreddersøm mener vi at designet ikke er basert på et ferdig oppsett. Når man ønsker å skille seg ut i et marked med stor konkurranse, er det skreddersøm som gjelder. Vi lager løsninger som er spesialtilpasset til dine behov, slik at du får akkurat de funksjonene du trenger. På denne måten unngår vi overflødig funksjonalitet som virker forstyrrende, både for dem som skal bruke webløsningen og for dem som skal drifte den.