Hva er konverteringsoptimalisering (CRO), og hvorfor er det viktig?

30. juni 2024

CRO kan bidra til at besøkende på nettsiden utfører handlingene du faktisk er ute etter. Det er nemlig ikke slik at all trafikk til nettsiden er like verdifull. For de fleste er målet at nettstedet skal konvertere besøkende, enten det er snakk om kjøp eller påmelding til nyhetsbrev.

hva er cro

Her er alt du trenger å vite!

Hva er CRO?

CRO er en forkortelse for Conversion Rate Optimization, og kalles gjerne for konverteringsoptimalisering på norsk. Enkelt forklart innebærer CRO at man optimaliserer et nettsteds evne til å få besøkende til å utføre en handling.

Innen salg og markedsføring snakker vi ofte om konvertering. Du kan betrakte en konvertering som en ønsket handling utført av en potensiell bruker/kunde. Ofte vil konverteringen innebære at vedkommende trykker på en knapp og fyller ut et skjema.

Det kan imidlertid også være snakk om gjennomføring av et kjøp på bedriftens nettside. Skal du for eksempel lykkes med nettbutikken din, er dette et viktig mål. Nedlastning av demoer eller lignende kan også være et sentralt konverteringsmål.

Ved CRO optimaliserer du kort og godt nettsiden din slik at den konverterer en større andel av de besøkende.

Hvorfor er CRO verdt tiden din?

Tatt i betraktning at konvertering handler om at besøkende utfører en ønsket handling, har konverteringsraten stor betydning for virksomheten din. Det sies at konverteringsraten på nettsider i snitt ligger på rundt 2 %.

Med andre ord: Per hundrede besøkende på siden, utfører kanskje bare to av disse et kjøp eller andre ønskede handlinger. De resterende 98 forlater derimot nettstedet uten å ha handlet eller registrert seg. Dette har naturlig nok direkte innvirkning på bedriftens økonomi og lønnsomhet.

Ved hjelp av CRO eller konverteringsoptimalisering, kan du optimalisere siden slik at flere av disse 100 besøkende konverterer. Øker du andelen som konverterer fra 2 til 3 %, kan dette ha stor betydning for bedriften din.

Antallet besøkende på nettsiden forblir kanskje det samme, men du kan likevel øke inntjeningen betydelig.

Eksempel på effekt av CRO

Se for deg at du i dag driver en nettbutikk som årlig tiltrekker 100 000 besøkende. Dersom 2 % av disse konverterer, vil dette utgjøre 2 000 kunder. Er den gjennomsnittlige ordreverdien på 1 000 kroner, gir dette en omsetning på 2 millioner kroner.

Om du klarer å øke andelen konverteringer til 3 % gjennom CRO, vil det være snakk om 3 000 kunder – gitt at besøkstallet forblir det samme. I så fall vil omsetningen øke til 3 millioner.

SEO og CRO – hva er forskjellen?

Før vi ser nærmere på hvordan man jobber med konverteringsoptimalisering, ønsker vi å forklare forskjellen på CRO og SEO. Noen kan blande disse begrepene, som begge handler om å optimalisere en nettside. Det er imidlertid helt ulike ting man optimaliserer for.

SEO eller søkemotoroptimalisering handler om å optimalisere nettsiden slik at den blir mest mulig synlig i søkemotorer som Google. Her er altså målet å øke trafikken til nettsiden, for eksempel gjennom bruk av relevante søkeord og lenkebygging.

CRO handler derimot om å konvertere en økt andel av den trafikken nettstedet tiltrekker. Ved å kombinere SEO og CRO kan du med andre ord oppnå både økt trafikk og konvertering.

Har du ikke trafikk til siden din, er det heller ingen å konvertere. De to prosessene henger derfor sammen! Legg dessuten merke til at enkelte SEO-tiltak også kan ha god effekt på CRO. Et eksempel er optimalisering av URL-er eller sidetitler.

Les også: Hva koster søkemotoroptimalisering?

Hvordan jobber man med konverteringsoptimalisering?

Nå vet du litt mer om hva CRO er. Men hvordan jobber man egentlig med det? Mange bedrifter hyrer inn CRO-eksperter som bistår dem med arbeidet. Andre utfører CRO-arbeid selv. Hva som er aktuelt for deg, avhenger av både tid og kompetanse.

Uansett – det å jobbe med CRO kan være en spennende, men samtidig tidkrevende prosess. Slik ser prosessen vanligvis ut:

1. Sett tydelige mål

Det aller første du bør gjøre når du skal jobbe med CRO, er å definere hvilke mål du har med nettsiden din. Eller rettere sagt – hva konkret ønsker du at besøkende skal gjøre? For mange er det at kunden utfører et kjøp den viktigste formen for konvertering.

Men det finnes også mindre steg kunden kan utføre på veien mot et endelig kjøp. Derfor kan du også definere mindre konverteringsmål, som for eksempel nedlastning av demo, registrering på nettsiden eller lignende.

2. Sporing av måloppnåelse

Neste del i prosessen er å spore i hvilken grad besøkende utfører de handlingene du ønsker at de skal utføre. Her kan det være nyttig med programvare som bistår med analyse av trafikken til nettstedet.

Programmet kan for eksempel si noe om hvor stor andel av de besøkende som bestiller en demo eller melder seg på nyhetsbrev.

Basert på analysene som utføres, kan du kartlegge hvorvidt noen av nettsidene dine konverterer dårlig. Kanskje vil du også legge merke til at enkelte deler av nettstedet ditt presterer greit nok eller bra når det kommer til konvertering.

3. Analyser mulige flaskehalser

Ditt neste mål er å finne ut hva som kan være årsaken til dårlig konverteringsrate. Sett opp forskjellige hypoteser.

Analysen du gjorde kan for eksempel konkludere med at landingssiden din ikke gir tilstrekkelig med konverteringer på mobile enheter. Her kan en videre scroll- eller heatmap-analyse kanskje vise hvor problemet ligger.

Er knappene plassert på en lite synlig måte? Er bestillingsskjemaene for lange og kompliserte, eller plassert for langt nede på nettsiden?

4. Kartlegg hva som fungerer gjennom A/B-testing

Videre handler CRO-prosessen om å teste ut hypotesene du har kommet frem til. Tror du for eksempel at du har plassert skjemaet på en lite gunstig måte, forsøker du å flytte det til et mer synlig sted.

Benytt deg gjerne av A/B-testing. På den måten kan du teste ut en endring av nettstedet ditt før den blir tilgjengelig for alle. Det gir deg muligheten til å se hvorvidt den ene gruppen samhandler annerledes med siden din enn den andre.

A/B-testverktøyet kan gi verdifull informasjon om hvorvidt tiltaket du tester ut faktisk fungerer.

5. Utfør nødvendige endringer

Dersom du gjennom A/B-testing finner ut at en justering av nettsiden gir effekt, er tiden inne for å implementere løsningen. I motsatt fall, altså hvis endringen ikke har effekt, kan den like gjerne skrotes.

Ofte må siden gjennom en lengre prosess med A/B-testing før man endelig finner tiltakene som virker.

Hva er de vanligste CRO-tiltakene?

Det finnes mange ulike tiltak som kan bidra til at et nettsted konverterer besøkende i større grad enn før. Hvilke tiltak som er aktuelle for deg, avhenger helt og holdent av nettsiden og hvilke mål du har.

Her er noen vanlige CRO-løsninger:

  • Optimalisering av CTA-er (Call to Action / oppfordringer til handlinger)
  • Endret lokasjon på CTA-knapper
  • Raskere lasting av nettsted (trege nettsider kan skremme bort potensielle kunder!)
  • Forbedring av skjemaer (kanskje de kan gjøre enklere eller kortere?)
  • Enklere utsjekk, som bestilling av frakt og betaling: Tilbyr du brukervennlige betalingsløsninger på nettsiden din?

Hva er CRO verdt for din bedrift?

Det å bruke tid eller penger på CRO-arbeid vil som regel være en god investering. Avhengig av din nettside og situasjon, kan CRO potensielt øke omsetningen betydelig.

Det er naturlig nok ikke alltid at det er forhold ved nettsiden som gjør at konverteringsraten er lav. Produkt og andre faktorer kan også spille inn. Med det sagt, vil utformingen av nettsidene dine ofte ha veldig mye å si for konverteringen.

Totalweb.no har spesialisert seg på webutvikling og -drift, og hjelper blant annet kunder med SEO og CRO av nettsider. Foruten å lage nettsider, bistår vi med optimalisering og tilpasninger som gir økt trafikk og konverteringsrate.

Ta kontakt i dag for en prat, og finn ut hvordan vi kan hjelpe deg!